Doctor Who
A Mester

A Mester

AMester (Master) először a harmadik Doktor idején, 1971-ben jelent meg a sorozatban (Terror of the Autons). A Mester a Doktor esküdt ellensége és legfőbb célja a világegyetem fölötti uralom megszerzése. Valaha évfolyamtársak voltak a Gallifrey Akadémián, később lettek csak ellenségek. A Mester eredetileg egy bajuszos, szakállas, szúróstekintetű Idő Lord volt, aki könnyedén meghipnotizált másokat és rájuk kény­szerítette az akaratát. Saját TARDIS-ának tökéletesen működött az álcázó kaméleon áramköre, így az a legkülönfélébb formákban tudott materializálódni és a környezetébe illeszkedni, lószállító után­futótól ósdi ingaóráig. Kedvenc kézifegyvere a szövetkompresszor (tissue compression eliminator) volt – nem nagyobb a Doktor szónikus csavarhúzójánál –, amellyel a nemkívánatos ellenfelet játék­baba nagy­ságúra tudta össze­zsugorítani (aki ezt persze nem élte túl). Nagyon sokszor próbálta sikertelenül megölni a Doktort, többször voltak patthelyzetben, sőt néha kénytelenek voltak együttműködni, hogy valami szorult helyzetből kiszabadul­hassanak. Nem egyszer toltak ki egymással kölcsönösen úgy, hogy elcsakliztak valami fontos alkatrészt a másik TARDIS-ából. Megadta azonban a Doktornak a nagy ellenfélnek kijáró tiszteletet és elismerést is. Kedvelte a bújócskát is: más emberek neve alatt, álruhában vagy akár áltestben sokáig űzhette bomlasztó tevékenységét, jóideig még a Doktort is megtévesztve.

1971 és 1973 között a Mester első megformálója Roger Delgado volt és sok akkori történetben szerepelt. Delgado 1973-ban egy forgatásra utazva autó­szerencsét­lenség áldozata lett. A történetből a Mester ezután több évre teljesen eltűnt, majd a negyedik Doktort csellel Gallifrey-re hívva élet-halál harcot vívtak egymással (The Deadly Assassin, 1976). Ekkor eléggé gusztustalanul nézett ki (Peter Pratt alakította), saját teste felbomló­félben volt, mivel ekkorra a regenerációs ciklusának a végére ért. Újabb hosszú szünet után Anthony Ainley vette át a Mester szerepét (The Keeper of Traken, 1981) s ő is játszotta mindvégig, a sorozat 1989-es leállításáig tíz történetben.

Az 1996-ban készült Doctor Who film szerint a Mestert a dalekok szülőbolygóján, a Skaron halálra ítélték és a dalekok kivégezték. Utolsó kívánságának meg­felelően hamvaival a hetedik Doktor éppen útban volt a Gallifrey bolygóra, mikor a hamvakat tartalmazó urnából egy nyálkás valami mászott elő és elrejtőzött. A Doktor egy San Franciscoi utcai tűzharc után regenerálódni kényszerült. A TARDIS-ból előmászó nyálka hamarosan megszállt valakit és a Mester így újra emberi alakot öltött (Eric Roberts játszotta). Azonnal a nyolcadik Doktor ellen fordult és megpróbálta megszerezni a TARDIS-t. A végső összecsapásban a Mestert beszívta és megsemmisítette a Harmónia Szeme (a brit sorozattól kissé eltérő amerikai filmban a TARDIS-ban levő Eye of Harmony valószínűleg az időörvénynek felel meg).

A különböző későbbi Doctor Who könyvekben a Mester többféleképpen is kiszabadult a Harmónia Szeméből. Az újraindított filmsorozatban a Mester csak 2007-ben jelent meg (Utópia). Ainley 2004-ben meghalt, a Mestert ezúttal Derek Jacobi és John Simm alakította. A történet szerint a Mester személyisége és bioadatai egy ugyanolyan zseb­órába voltak elmentve, mint amit a tizedik Doktor is használt már korábban. Az óra gyanútlan kinyitásával a Mester ismét emberi alakot ölthetett s egy újabb regeneráció után mint Harold Saxon miniszterelnök tört a Föld feletti uralomra. Csak egy év múlva sikerült a Doktornak és szövetségeseinek legyőzni. A Mester ekkor ismét meghalt, a Doktor maga égette el a holttestét... de egy porcikája ismét megmenekült. Ez elég volt ahhoz, hogy a hívei felélesszék (The End of Time, 2009). Ismét az emberiség feletti uralomra tört, terveit azonban maguk az Idő Lordok húzták keresztül. Ekkor derült ki, hogy még gyermekkorában az Idő Lordok egyfajta üzenetet, jelzést rejtettek el a tudatalattijában, hogy majdani vissza­térésüket az Időháború után elősegítse. A vállalkozás balul sült el, a Mester és az Idő Lordok eltűntek az Idő süllyesztőjében...

A Mester a 8. új évadban (2014) bukkant fel ismét, Missy néven, ezúttal nőként rein­karnálódva. A gallifrey-i mátrix egy szegmensét használva elhunyt emberek tudatát tárolta és segítségükkal új kiborghadsereget létrehozásán munkál­kodott. Terve nem sikerült, és a kiborggá alakított valahai Lethbridge-Stewart tábornok lőtte porrá... látszólag, mert éppen volt nála egy hordozható teleportáló, amit a rálőtt lézersugár energiája működtetett. Később többször is összefutnak, s Missy mintha önmagával harcolva ugyan, de kezdene jó útra térni, időnként megmenti a Doktort szorult helyzetéből. A 2017-es The Doctor Falls (A Doktor elesik) epizódban Missy szembekerül korábbi önmagával, a Mesterrel, és elpusztítják egymást... ki tudja, mit hoz a jövő?

Természetesen nem pusztult el és 12. új évadban újra inkarnálódva, új alakban, egy valahai MI6 ügynök, O alakjában (Spyfall, 2020) bukkant fel.

Bővebben lásd a Wikipedia Master cikkét.

Roger Delgado (1971-1973)

Ez a szúrós tekintetű, bajuszos Mester látszólag igazi úriember volt: nyájas, előkelő és jól öltözött, de hihe­tetlenül ravasz, és sose riadt vissza a piszkos munkától. Gonosz mester­kedéseinek állandó tartozéka volt az álruha és a hipnotizálás, de mindezek legmélyén nem egyszer csak az volt, hogy elszívjon egy szivart és egy jót beszélgessen legrégibb barátjával és ellenségével.

Peter Pratt (1976)

A Mester itt eléggé hullámvölgyben volt. Elhasználta összes regenerációs lehe­tőségét, a teste felbomlóban volt. Ő volt a leginkább tele gyűlölettel és rosszindulattal, mivel csak egyetlen célja volt: vagy új testet találni, vagy megakadályozni teste szétesését.

Anthony Ainley (1981-1989)

A Mester végül a trakeni Nyssa apjának, Tremasnak a testét lopta el, és 4-7. Doktor életét keserítette meg jó néhány­szor. Ő is sokszor álcázta magát, bár jellegzetes he-he-he neve­téséről könnyű volt felismerni.

Eric Roberts (1996)

A Mestert a dalekok halálra ítélték és kivégezték. Utolsó kívánságának meg­felelően hamvaival a hetedik Doktor útban volt Gallifrey felé, mikor a hamvakat tartalmazó urnából egy nyálkás valami mászott elő, majd később megszállta egy mentő autó vezetőjét és így a Mester újra emberi alakot öltött. Ugyanolyan gonosz és kegyetlen volt, mint korábbi énjei.

Derek Jacobi (2007)

Ez a Mester szinte élete végéig nem tudta, hogy ő a Mester: az Időháború során normál földi gyerekként re­in­karnálódott, felnőve a jóságos Yana professzorként ismerte mindenki. A személyisége és bioadatai egy zsebórába voltak elmentve. Az óra gyanútlan kinyitásával visszanyerte korábbi egyéniségét (Utópia, 2007). Rövid idő múlva azonban ismét regenerálódnia kellett.

John Simm (2007-2009)

Az Időháború csakugyan nyomot ha­gyott a Mesteren: ez a reinkarnácója a leg­tébolyodottabb: kedves és mosoly­gós úri­emberből egy pillanat alatt pszichopata, szadista őrült lesz belőle.

Michelle Gomez (2014-2017)

A Mester női reinkarnációja újabb meg­lepetéssel szolgál: ő is gonosz és szadista, de ráadásul kiszámít­hatatlan. Olyan, mint egy macska, aki szeret az áldozatával el­játszogatni, mielőtt meg­enné, de az is lehet, hogy pillanatnyi szeszélye folytán futni hagyja az áldozatát.

Sacha Dhawan (2020-)

A Mester egy volt MI6 ügynök, O alakjában bukkant fel ismét a Spyfall (2020) című epizódban. Egyelőre még nem sokat tudunk róla, bár titokzatos szövetségesei a világegyetem meg­szerzésére törekednek – tipikusan mesteri óhaj.