Doctor Who
Régi sorozat

Az alábbiakban a régi sorozat filmjeit soroljuk fel. A szürke színnel írt részek hiányosak, egy vagy több epizódjuk elveszett. A cím mellett zárójelben + vagy - jelzi egy-egy új útitárs érkezését vagy egy korábbi távozását. (Klikkelj a címeken vagy érintsd meg.)

Első Doktor (William Hartnell)

1. évad (1963)

 1. An Unearthly Child (100,000 BC) (Egy nem evilági gyerek; másik címe: I.e. 100 000) (Susan, +Ian, +Barbara)
 2. The Daleks (A Dalekok)
 3. The Edge of Destruction (A megsemmisülés határán)
 4. Marco Polo
 5. The Keys to Marinus (Marinus kulcsai)
 6. The Aztecs (Az aztékok)
 7. The Sensorites (A szenzoriták)
 8. The Reign of Terror (A terror uralma)
2. évad (1964)
 1. Planet of Giants (Az óriások bolygója)
 2. The Dalek Invasion of Earth (Dalek invázió a Földön) (-Susan)
 3. The Rescue (A mentőakció) (+Vicky)
 4. The Romans (A rómaiak)
 5. The Web Planet (A pók bolygó)
 6. The Crusade (A kereszteshadjárat)
 7. The Space Museum (Az űrmúzeum)
 8. The Chase (A hajsza) (-Ian, -Barbara)
 9. The Time Meddler (Az idő babráló) (+Steven)
3. évad (1965)
 1. Galaxy Four (A 4-es galaxis)
 2. Mission to the Unknown (Dalek cutaway) (Küldetés az ismeretlenbe)
 3. The Myth Makers (A mítoszkészítők) (-Viki, +Katarina)
 4. The Daleks' Master Plan (A dalekok nagy terve) (-Katarina)
 5. The Massacre of St Bartholomew's Eve (A Szent Bertalan éji öldöklés) (+Dodo)
 6. The Ark (A bárka)
 7. The Celestial Toymaker (Az égi játékmester)
 8. The Gunfighters (A puskások)
 9. The Savages (A vademberek) (-Steven)
 10. The War Machines (A csatagépek) (-Dodo, +Polly, +Ben)
4. évad (1966)
 1. The Smugglers (A csempészek)
 2. The Tenth Planet (A tizedik bolygó)

Második Doktor (Patrick Troughthon)

 1. The Power of the Daleks (A dalekok ereje)
 2. The Highlanders (A felföldiek) (+Jamie)
 3. The Underwater Menace (Vízalatti veszély)
 4. The Moonbase (A holdbázis)
 5. The Macra Terror (A makra terror)
 6. The Faceless Ones (Az arctalanok) (-Polly, -Ben)
 7. The Evil of the Daleks (A gonosz dalekok) (+Victoria)
5. évad (1967)
 1. The Tomb Of The Cybermen (A kiborgok sírja)
 2. The Abominable Snowmen (A szörnyű havasi emberek)
 3. The Ice Warriors (A Jégharcosok)
 4. The Enemy of The World (A világ ellensége)
 5. The Web of Fear (A félelem hálója)
 6. Fury From the Deep (Tomboló mélység) (-Victoria)
 7. The Wheel in Space (Kerék az űrben) (+Zoe)
6. évad (1968)
 1. The Dominators (A dominátorok)
 2. The Mind Robber (Az elmerabló)
 3. The Invasion (Az invázió)
 4. The Krotons (A krotonok)
 5. The Seeds of Death (A halál magjai)
 6. The Space Pirates (Az űrkalózok)
 7. The War Games (Játék háborúk) (-Zoe, -Jamie)

Harmadik Doktor (Jon Pertwee)

7. évad (1969)

 1. Spearhead from Space (Lándzsahegy az űrből) (+Liz)
 2. Doctor Who and the Silurians (Doctor Who és a szilúrok)
 3. The Ambassadors of Death (A halál követei)
 4. Inferno (Pokol) (-Liz)
8. évad (1970)
 1. Terror of the Autons (Az autonok terrorja) (+Jo)
 2. The Mind of Evil (A gonosz gondolatai)
 3. The Claws of Axos (Axos csápjai)
 4. Colony in Space (Az űrkolónia)
 5. The Daemons (A démonok)
9. évad (1971)
 1. The Day of the Daleks (A dalekok napja)
 2. The Curse of Peladon (Peladon átka)
 3. The Sea Devils (A tenger szörnyei)
 4. The Mutants (A mutánsok)
 5. The Time Monster (Az időszörnyeteg)
10. évad (1972)
 1. The Three Doctors (A három Doktor)
 2. Carnival of Monsters (Szörnyek karneválja)
 3. Frontier in Space (Birodalmak az űrben)
 4. Planet of the Daleks (A dalekok bolygója)
 5. The Green Death (A zöld halál) (-Jo)
11. évad (1973)
 1. The Time Warrior (Az időharcos) (+Sarah Jane)
 2. Invasion of the Dinosaurs (A dinoszauruszok inváziója)
 3. Death to the Daleks (Halál a dalekokra)
 4. The Monster of Peladon (Peladon szörnye)
 5. Planet of the Spiders (A pókok bolygója)

Negyedik Doktor (Tom Baker)

12. évad (1974)

 1. Robot (A robot) (+Harry)
 2. The Ark in Space (Az űrbárka)
 3. The Sontaran Experiment (A szontár kísérlet)
 4. Genesis of the Daleks (A dalekok születése)
 5. Revenge of the Cybermen (A kiborgok visszavágnak)
13. évad (1975)
 1. Terror of the Zygons (A zigonok terrorja) (-Harry)
 2. Planet of Evil (A gonosz bolygója)
 3. Pyramids of Mars (A Mars piramisai)
 4. The Android Invasion (Az android invázió)
 5. The Brain of Morbius (Morbius agya)
 6. The Seeds of Doom (A végzet magvai)
14. évad (1976)
 1. The Masque of Mandragora (A mandragóra álarca)
 2. The Hand of Fear (A félelem keze) (-Sarah Jane)
 3. The Deadly Assassin (A pusztító orgyilkos)
 4. The Face of Evil (A gonosz arca) (+Leela)
 5. The Robots of Death (A halál robotjai)
 6. The Talons of Weng-Chiang (Weng-Chiang karmai)
15. évad (1977)
 1. Horror of Fang Rock (Horror a Fang Rock sziklán)
 2. The Invisible Enemy (A láthatatlan ellenség) (+ K-9)
 3. Image of the Fendahl (A fendahl képe)
 4. The Sun Makers (A napkészítők)
 5. Underworld (A földalatti világ)
 6. The Invasion of Time (Invázió az időben) (-Leela)
16. évad (1978)   Az Idő Kulcsa
 1. The Ribos Operation (A Ribos akció) (+Romana)
 2. The Pirate Planet (A kalóz bolygó)
 3. The Stones of Blood (A vérkövek)
 4. The Androids of Tara (A Tara androidjai)
 5. The Power of Kroll (A Kroll hatalma)
 6. The Armageddon Factor (Az armageddon tényező)
17. évad (1979)
 1. Destiny of the Daleks (A dalekok végzete) (Romana II)
 2. City Of Death (A halál városa)
 3. The Creature from the Pit (A lény a barlang mélyén)
 4. Nightmare of Eden (Édeni lidércnyomás)
 5. The Horns of Nimon (Nimon szarvai)
 6. (Shada)2017. decemberben a hiányzó részeket animációval pótolva kiadták.
18. évad (1980)
 1. The Leisure Hive (A Szórakoztató Központ)
 2. Meglos

    Az E-tér trilógia
  1. Full Circle (A kör bezárul) (+Adric)
  2. State of Decay (Hanyatló világ)
  3. Warriors' Gate (A harcosok kapuja) (-Romana II, -K-9)
    
 3. The Keeper of Traken (Traken helytartója) (+Nyssa)
 4. Logopolis (+Tegan)

Ötödik Doktor (Peter Davison)

19. évad (1982)

 1. Castrovalva
 2. Four to Doomsday (Négy nap az Ítéletnapig)
 3. Kinda
 4. The Visitation (A látogatás)
 5. Black Orchid (A fekete orchidea)
 6. Earthshock (Az ütközés) (-Adrick)
 7. Time-Flight (Repülés az időben)
20. évad (1983)
 1. Arc of Infinity (A végtelenség íve)
 2. Snakedance (Kigyótánc)

    A Fekete Őrző trilógia
  1. Mawdryn Undead (Az élőhalott Mawdryn) (+Turlough)
  2. Terminus (-Nyssa)
  3. Enlightenment (A Megvilágosodás)
    
 3. The King's Demons (A király démonjai)
Különrész (1983)
 1. The Five Doctors (Az öt Doktor)
21. évad (1984)
 1. Warriors of the Deep (A mélység harcosai)
 2. The Awakening (Az ébredés)
 3. Frontios
 4. Resurrection of the Daleks (A dalekok újjáélesztése) (-Tegan)
 5. Planet of Fire (A tűz bolygója) (-Turlough, +Peri)
 6. The Caves of Androzani (Az Androzani barlangjai)

Hatodik Doktor (Colin Baker)

 1. The Twin Dilemma (Az iker dilemma)
22. évad (1985)
 1. Attack of the Cybermen (A kiborgok támadása)
 2. Vengeance on Varos (Börtönshow a Varoson)
 3. The Mark of the Rani (A Rani jele)
 4. The Two Doctors (A két Doktor)
 5. Timelash (Az időkorbács)
 6. Revelation of the Daleks (A dalekok leleplezése)
23. évad (1986)   Egy Idő Lord tárgyalása
 1. The Mysterious Planet (A titokzatos bolygó)
 2. Mindwarp (Észcsavar) (-Peri)
 3. Terror of the Vervoids (A vervoidok terrorja) (+Mel)
 4. The Ultimate Foe (A legnagyobb ellenség)

Hetedik Doktor (Sylvester McCoy)

24. évad (1987)

 1. Time And The Rani (Az idő és a Rani)
 2. Paradise Towers (A Paradicsom Tornyok)
 3. Delta And The Bannermen (Delta és a Bannermanek)
 4. Dragonfire (Sárkánytűz) (-Mel, +Ace)
25. évad (1988)
 1. Remembrance of the Daleks (A dalekok emlékének)
 2. The Happiness Patrol (A boldogság őrjárat)
 3. Silver Nemesis (Ezüst nemezis)
 4. The Greatest Show in the Galaxy (A galaxis legnagyobb show-ja)
26. évad (1989)
 1. Battlefield (Csatatér)
 2. Ghost Light (Kísértetfény)
 3. The Curse of Fenric (A Fenrik átka)
 4. Survival (Túlélés)

Nyolcadik Doktor (Paul McGann)

1996

 1. Doctor Who - TV film
A részek számozásában lehetnek csúszások: egyes listák a 109. részt (Shada) nem számozzák be, mert sose került adásba. Van, ahol a 144-147. részeknek az összefüggő kerettörténet miatt egyetlen számot adnak.

Az első öt Doktor, az útitársaik közül Sarah Jane és Susan, K-9, valamint Lethbridge-Stewart tábornok (the Brigadier)

A régebbi részek kicsit eltérnek a maiaktól. Egyrészt az epizódok hosszabbak voltak, így bővebben, hosszabban, részletesebben folyhatott a cselekmény. Másrészt hangulatilag is kicsit mások, ez azonban a megvalósításból is fakad. A technikai lehetőségek jóval szerényebbek voltak a 60-as, 70-es években (a filmvilágban a digitális technika csak a 80-as évek elején lett általánosan elérhető, a maihoz képest szerény komputerek miatt még az első Csillagok Háborújában is csínján bántak vele, több szörnyet csak a későbbi digitális felújításkor tettek bele). A Doctor Who sorozat pénzügyileg sem volt nagyon eleresztve. A néhány epizódhoz szükséges űrhajós külső jelenetek bizony elég gyengék. Ez azonban a "többet ésszel és jó sztorival, mint technikával" elvvel bőven kárpótolható volt. Középkori jelmezek és hangulat, zöldesre festett bőr, néhány világító nagy kristály, pár furcsa ketyere, s ez már elég is egy nem a Földön játszódó epizód keretéhez. A 2005/2006-os új filmek közül leginkább a Nyugtalan halott, a Fogak és karmok és a Lány a kandallóban közelíti meg az eredeti hangulatot. Jónéhány rész pedig inkább a krimi, a klasszikus kaland vagy horror, mint a sci-fi műfajához tartozik. Elég gyakoriak a kosztümös, középkori környezetben játszódó filmek, nem okvetlenül a Földön – ezekben rafináltan keveredik a modern technika a középkorral: vagy egy gonosz idegen lény él álcázva egy lovagvárban, vagy egy évszázadokkal, évezredekkel lezuhant űrhajó túlélői tengődnek, de azért a pincében még működik valami régi technika.

Bár az egyes történetek függetlenek egymástól, van azért néhány szorosabban kapcsolódó, ezek egyféle minisorozatot alkotnak. Az 1978-as évadban a 98-103 részek alkotják az Idő Kulcsa sorozatot (az Idő Kulcsának hat darabját kell összeszedni különböző helyekről és összerakni); a 112-114 rész az E-világegyetemben játszódó trilógia (a TARDIS véletlenül átkerült egy párhuzamos világyegyetembe); az ötödik Doktor idején a 125-127 rész alkotta a Fekete Őrző sorozatot; a 144-147 rész egy hosszú bírósági tárgyalással kapcsolatos (a Doktort Gallifrey-n az Idő Lordok bíróság elé állítják azzal a váddal, hogy megszegte az egyik legalapvetőbb törvényt, miszerint nem szabad más bolygók ügyeibe avatkozni).

Az új sorozat évadjain viszont rendre rejtélyes utalások, átívelések (story arch) vonulnak végig, amelyek csupán a zárórészekben oldódnak meg, pl. 2005-ben a "gonosz farkas" mibenléte.

Érdekes, hogy az új sorozatban eddig alig volt olyan rész, amely kifejezetten nem földszerű környezetben, nem földi emberek körében játszódna. Van ugyan néhány űrállomásos rész, de hát a környezet itt is emberi. Talán a Képtelen bolygó - A sátán verme c. 2006-os dupla rész, a 2008-os Az oodok bolygója és a 2009-es A halottak bolygója a kivételek.

Ha komolyan érdekelnek a régi részek, akkor nézz körül szant.cst lapján. Ugyancsak érdemes olvasgatni a Doctor Who Hungary-n E.W. sorozatát a régi évadokról 1, 2, 3.