Doctor Who
River Song

River Song

Erős spoilerveszély, ha még nem láttad a 2010-2015-ös évadokat!

River Song, az archeológia professzora először 2008-ban bukkant fel és találkozott a tizedik Doktorral. A hölgy titokzatos személye végigkísérte a 2010-2015-es évadokat. Az időutazások jóvoltából River Song és a Doktor idővonala látszólag ellentétes: ahogy River egyre idősebb lesz, úgy mindig az egyre korábbi Doktorral találkozik (egy-két csavartól eltekintve). Életének története ezért a Doktor számára (és a mi számunkra is) csak lassan bontakozik ki. Mivel kölcsönösen sok olyat tudnak egymásról, ami a másik számára még csak jövőbeli esemény lesz és nem szabad idő előtt kitudódnia, egy-egy kíváncsi kérdésükre elég gyakran mon­dogatják egymásnak, hogy "spoiler!" Az alábbiakban River életvonala mentén foglaljuk össze az eseményeket.

Születése

Melody Pond a Demon's Run aszteroidán született Amy Pond és Rory Williams lányaként. Nevét Mels nevű közös gyerekkori barátnőjük után kapta. Madame Kovarian felfedezte, hogy DNS-e Idő Lord szekvenciákat is tartalmaz, ezért Melodyt ellopták, hogy később a Doktor ellen felhasználhassák. A különleges DNS valószínűleg annak az eredménye, hogy a TARDIS-ban, az időörvényben fogant Amy és Rory nászútja alatt. Részben Idő Lord tulajdonságai miatt képes a regenerációra. ()

Melody Pond születése

Gyerekkor

Gyerekkorában a Csendek a Doktor megölésére nevelték. 1969-ben Amerikában egy árvaházban élt, majd egy floridai raktárban. Egy életfenntartó rendszerrel ellátott Apolló űrruhába zárták, ebből hívta és kért segítséget Nixontól, az USA akkori elnőkétől. E telefonhívások nyomán bukkant rá a 11. Doktor, majd a Doktort féltve lőtt rá Amy (nem tudván, ki van az űrruhában) amit sikeresen túl­vészelt. Később visszakerült az árvaházba, itt kért segítséget az épp ott járó Amytól, ő azonban meg volt zavarodva egy ott talált fénykép miatt (saját maga volt rajta egy csecsemővel). Melody később elhagyta az űrruhát, az egészségét valami meg­viselte és fél évvel később New Yorkban rege­nerálódott egy kisgyerekké.()

Melody a Csend foglyaként

Regenerálódás New Yorkban

Mels

Melody 1990-es években valahogy az angliai Leadworthba került és leendő szüleivel, Amyval és Roryval együtt cseperedett fel, a beceneve Mels lett. Neki is része volt abban, hogy Amy és Rory összejöttek. Eléggé rakoncátlan természete miatt a rendőrséggel is gondjai voltak. Közben tudta, hogy Amy és Rory a szülei és hogy a Doktort meg kell majd ölnie. ()

River Songgá történő regenerációja

Mikor 2011-ben a Doktor Leadworthba érkezik, Mels erőszakkal a TARDIS utasa lesz, a TARDIS-ra lőve azt 1938-ba, Hitler főhadiszállására kényszeríti. Egy pisztolygolyó jóvoltából ismét regenerálódik, új alakjára a Doktor és társai azonnal ráismernek, River Song! A kondicionálásának enge­delmeskedve többször is a Doktor életére tör, végül ajakrúzsával sikerül halálosan megmérgeznie. Felkelti szimpátiáját a Doktor társai iránti elköte­lezettsége, s mivel nem tudja, ki lehet a többiek által folytonosan emlegetett River Song, miért szólítják így, kéri, hogy világosítsák fel. Amy a teselecta robotnak megparancsolja, hogy vegye fel River Song alakját. A megdöbbenés hatására megkérdezi a szüleit, hogy megérdemli-e a Doktor, hogy megmentsék? Az igenlő válasz következ­mé­nyeképpen végül megtörik a kondicionálása és regenerációs artron energiájának feláldozásával megmenti a Doktort.

A Doktor egy 52. századbeli kórházba viszi és egy TARDIS mintázatú naplófüzetet ad neki. River később archeológiát tanul a Luna Egyetemen (), részben azzal a szándékkal, hogy ez segítsen neki a Doktor nyomára bukkanni. A TARDIS kezelésére Rivert később maga a TARDIS tanítja meg.

Mels

Mels

Regenerálódás Hitler főhadiszállásán

Regenerálódás Hitler főhadiszállásán

Ekkor még nem tudja hogy ő River Song...

Ekkor még nem tudja hogy ő River Song...

...de miután megtudja, megmenti a Doktor életét.

...de miután megtudja, megmenti a Doktor életét.

A Doktor megölése

River évekkel később az archeológia doktora lesz. Doktorrá avatásának estéjén megjelenik a lakásán Madame Kovarian néhány Csend ügynök és egy űrruha kíséretében. Az elkábított Rivert az űrruhába kényszerítik. () A nő 2011. április 22-én az utahi Silencio tó mélyén tér magához. A partra érve a ruha a Doktor megölésére kényszeríti. River először nem teszi meg a dolgot, az energiát elvezetve a Doktor túléli a lövést. Ezzel azonban River megváltoztatott egy fixálódott pontot az időben, a Földön az idő főfolyama beragad 2011. április 22. du. 5 órakor és egy mellékvágány indul el – a Doktor ezt csak hosszas csavarral tudja vissza­csinálni úgy, hogy megtörténjen, ami megtörtént, ő azonban mégis túlélje egy teselecta robot belse­jében, a világ pedig azt higyje, hogy tényleg meghalt. Közben River és ő össze­házasodnak, ekkor tudja meg a nő a Doktor igazi nevét. ()

Váratlan látogatók

Váratlan látogatók

2011. április 22. du. 5:02

2011. április 22. du. 5:02

Bebörtönzés

Rivert a gyilkosság miatt 12 ezerszeres élet­fogytiglan tartó börtönre ítélik, bekerül a Stormcage Elkülönítő Intézménybe. Mikor a Doktor erről érdeklődik az ő korábbi idővonalán, csak annyit közöl vele, hogy "egy nagyon jó ember volt, a legjobb, akit ismertem". (). River nyugodtan ülte a büntetését, hogy a világ és a Csend azt higyje, a Doktor tényleg meghalt. Közben viszont épp a férje, a Doktor segítségével gyakran kiruccant (First night (Az első éjszaka), 2011). Ezek során saját idővonalát is keresztezte nem egyszer, a Doktornak nem kis fejfájást okozva (Last night (Az utolsó éjszaka), 2011)


A Stormcage börtönben

A Stormcage börtönben

A Demon's Run-i csata

Ismét önkéntes eltávozásra megy Stormcage-ből és az 52. században a Demon's Run-i csata végén találkozik a Doktorral, Amyval és Roryval. Ekkor árulja el, hogy ő Amy és Rory lánya és így ő (volt) az imént elrabolt Melody.

2011 Amerika, a Csend

Miután meghívót kapott a Doktortól, megint megszökik Stormcage-ből és részt vesz Utah-ban a tó parti pikniken, ahol egy vízből kiemelkedő űrruhás alak (River korábbi énje) megöli a (200 évvel későbbi) Doktort, illetve csak mindenki úgy hiszi, mert az egy teselecta robot. A Doktor testét utolsó kívánságának megfelelően elégetik, majd egy kávézőban összefutnak a "mostani" Doktorral. River segít a Doktornak a Csendek legyőzésében, közben láthatja a szkafanderes kislányt, gyerekkori ön­magát... A Doktor végül visszaviszi Stromcage-be, az ekkor elcsattant csók a Doktor életében az első, River életében az utolsó volt. ()

Harc a csendek ellen

Harc a csendek ellen

A Pandorica kinyílása

A TARDIS átirányítja Winston Churchill telefon­hívását Rivernek, aki ismét megszökik Strom­cage-ből, hogy figyelmeztesse a Doktort a TARDIS felrobbanásáról szóló próféciára. Zsaro­lással szerez egy örvény­manipulátort, a Földre teleportál a római korba és Stonehengenél találkozik a Doktorral és társaival () Megtalálják a Pandoricát, ami ekkor jelzést küld a Doktor ellenségeinek. A Doktor elküldi Rivert a TARDIS-ért, az azonban Rivert Amy házába viszi, 2010 április 26-ra. Mikor River ezt elmondja a Doktornak, a férfi rájön, hogy a TARDIS fel fog robbanni, s kéri Rivert, hogy azonnal hagyja el. A TARDIS-t azonban egy ismeretlen erő elragadja és felrobban. A robbanáskor River egy időhurokba kerül, ez elég arra, hogy a Doktor az örvény­manipulátor segítségével meg­mentse. Az univerzum újraindítása után végül mindannyian 2010-ben, Amy esküvőjének a napján kötnek ki. River ekkor közli a Doktorral, hogy hamarosan meg fogja tudja, ki is ő. ()

I.sz. 102-ben a Kleopátrának álcázott River Song...

I.sz. 102-ben a Kleopátrának álcázott River Song...

...és nem sokkal később Stonehenge-nél a Pandorica keresése közben.

...és nem sokkal később Stonehenge-nél
a Pandorica keresése közben.

A Byzantium lezuhanása, a Síró Angyalok

Nem sokkal azután, hogy River 2010-ből visszatért az 51. századbeli börtönébe, Octavian atya felügyelete alá helyezik: ha a rábízott küldetést sikeresen teljesíti, bocsánatot kaphat. Rivert a Byzantium űrhajóra küldik, amely egy Síró Angyalt szállít. Itt megkeresi a hajó otthondobozát, amire gallifrey-i betűkkel ráírja, hogy "Helló drágám", így akarván felkelteni a Doktor 12 ezer évvel későbbi figyelmét. A dolog sikerül, a Doktor megmenti az űrhajó lezuhanása előtt és végül az Alfava Metraxis bolygóra érkezvén együttesen legyőzik a Síró Angyalokat a Halottak Labirintusában. ()

Az Alfava Metraxison

Az Alfava Metraxison

Riven kiszabadulása

A Doktor saját halálának csavaros megren­dezése/megoldása azt is eredményezte, hogy ő maga és minden róla szóló adat látszólag eltűnt a történelemből, oda-vissza az időben. Így a Doktor elleni gyilkossági vád is okafogyott lett, hiszen nem volt áldozat és River kiszabadult a börtönből. Ezután visszatért az archeológiához és professzor lett.

A manhattani események

Örvénymanipulátorával 1938-ban New Yorkba érkezik, megalakítja az Angyal Detektív­ügynök­séget és Melody Malone álnéven detektív­könyvet ír, ami egyúttal üzenet a Doktornak és szüleinek 2012-be. A Síró Angyalok támadása során sikerült az eseményeket időhurkos megoldással és a könyvével úgy irányítania, hogy a szülei, Amy és Rory élete ugyan alaposan megváltozott és végleg elszakadtak a Doktortól, de végül is boldogan élhettek, míg meg nem haltak ()

New York, 1938

New York, 1938

Egyéb, közelebbről nem ismert utazások

 • Winter Frost Fair, 1814 – A befagyott Temze folyó jegén tartott téli vásár.
 • Az asgardi piknik.
 • Látogatás a Húsvét-szigeten. Találkozás Jim­mel, a Hallal (Jim the Fish)
 • Közös kaland a Csontmezőn (Bone Meadows)
 • Kirándulás a Calderin Béta bolygóra egy különleges csillagászati esemény megfigye­lése végett. (First Night (Első éjszaka), 2011)

A darilliumi Éneklő Tornyok meglátogatása

Miután a 12. Doktor és Riven kalandos úton elmenekültek Hydroflax király fejével az őket üldöző testőrrobot elől, a Darillium bolygóra zuhantak. A Doktor és Riven itt töltik el utolsó együttes éjszakájukat. Igaz, ez az éjszaka 24 évig tart... A Doktor itt adta Rivernek azt a szónikus csavarhúzót, amit korábbi önmaga látott a nőnél a Könyvtárban. (A Doktor egyébként már korábban is tervezgette a darilliumi közös látogatást, de érthető okokból egyre halogatta.) ()

Az utolsó éjszaka a Darilliumon

Az utolsó éjszaka a Darilliumon

A könyvtár

Az 51. században River Song az archeológia professzoraként a Könyvtár bolygóra utazik, hogy kiderítse, mi történhetett 100 évvel korábban és miért üzente a könyvtár komputere, hogy megmentett 4022 embert? Biztos ami biztos alapon egy üzenetet küld a Doktor pszichikus papírjára "A Könyvtár - gyere amilyen gyorsan csak tudsz". Itt a tizedik Doktorral találkozik, aki még nem tudja, hogy ki is ez a számára ismeretlen nő és nem is bízik meg benne, azonban mégis segít neki. A Vashta Nerada okozta helyzet súlyosbodásával Rivernek meg kell győznie a Doktort, hogy tökéletesen bízhat benne, ezért megsúgja neki a férfi igazi nevét.

A Doktor és a komputerben élő virtuális 4022 ember megmentése érdekében River feláldozza magát és fizikailag is meghal. A Doktor ekkor közelebbről is megvizsgálja a szónikus csavarhúzót, amit jövőbeli önmaga adott/ad Rivernek, és megtalálja benne a River személyiségét őrző neurális relét. A komputerbe való feltöltés után River tudata így tovább élhet a virtuális világban. ()

A Könyvtár. A Doktor első találkozása a számára még ismeretlen nővel.

A Könyvtár. A Doktor első találkozása
a számára még ismeretlen nővel.

Az utolsó pillanatok.

Az utolsó pillanatok.

Tranzalore

1893-ban Londonban Madame Vastra egy pszichikus tanácskozást hív össze a Doktor halálával és nyughelyével kapcsolatos titok kitudódása miatt. A résztvevők egy része, így Clara és River csak szellemként, pszichikus kivetülés formájában vannak jelen – a fizikailag már halott River személyisége a Könyvtár komputerében tovább él, így lehet jelen a tanácskozásan, majd később Clara tudatának közvetítésével Trenzalore-on is, ahol búcsút vesz a 11. Doktortól. ()

Madame Vastránál

Madame Vastránál

River életét a fentieknél jóval részletesebben leírja az angol wikipedia (gépi magyar fordítás) és a Doctor Who wiki. Ez utóbbi azonban nemcsak a kánonnak tekintett filmeket, hanem a különféle könyvekből, képregényekből, játékokból, stb. összeszedhető "nem hivatalos" információkat is tartalmazza.

A Doktor és River Song összegabalyodott idővonalairól nehéz jól áttekinthető ábrát csinálni, többen is próbálkoztak vele:

 • Norfren ábráján egyszerűsítve, vázlatosan láthatjuk a Doktor és River Song/Melody Pond idővonalát és a főbb eseményeket, itt amennyire csak lehet, a két idővonal a legkevésbé gubancos.
 • Ez a másik ábra megpróbálja részletesen leírni és összepasszintani a két idővonal eseményeit. A két egymással szembefutó idővonal egyenes, emiatt az összerendelések jócskán keresztezik egymást.
 • Will Brooks régebbi ábrája a sorozat egészében mutatja meg, mely történeteknél találkozott a Doktor és River, a hölgy idővonala mentén sorba szedve.
 • Az utolsó, Will Brooks felújított ábrája (kis ábra – olvasható nagy ábra) szintén a Doktor idővonala mentén halad, tartalmazza az összes epizódot, a miniepizódokat is, és néhány, a filmben nem látott utalást, helyszínt is.
 • Végül a filmekből kivágott részletekből készült összeállítás River Song saját idővonala, vagyis élete alapján sorrendbe állítva.

Az eddigiek alapján több homályos pont is akad benne, például:

 • Egyrészt, mind a Melody Pond, mind a River Song név ontológiai paradoxon: Melody későbbi önmagáról kapta a nevét, hasonlóképpen River is.
 • 1969-ben a kislány, vagyis River saját szavai szerint egy totyogó kisgyerekké regenerálódott (I was regenerated to a toddler). Ha egyből Mels lett, akkor 1980-ban, Amy Pond születésekor már kb. 14 éves. Viszont Mels, Amy és Rory kb. egyidősek, együtt nőttek fel Leadworth-ban (Let's Kill Hitler). Tehát vagy időutazást, vagy újabb regenerációt kellene feltételezni.
 • Hasonlóan nem egészen világos a Gamma Erdő szerepe. A korábbi részek alapján Melody valamikor ott élhetett és ott kaphatta a River Song nevet ()
 • Mivel a Doktor halála végül is csak megrendezett volt a világ becsapására és River egy teselecta robotra lőtt, akkor miért kezdett regenerálódni a tóparton?
A filmeken túlmenően a rajongók máshol is találkozhatnak River Songgal. 2015-ben indította útjára a Big Finish a The Diary of River Song (River Song naplója) című hangjátéksorozatát sorozatonként 4-4 történettel, 2024-ben a számuk már több, mint 40. A főszereplő természetesen River Song, de sok régi ismerős is megjelenik. (itt és itt)