Szómagyarázatok

Acetát Az ecetsav sója vagy észtere.
Acilezés Annak a kémiai eljárásnak a neve, amikor egy moleku­lába egy savmaradék cso­portot (acilcsoportot, R‑CO‑) visznek be, például egy hidroxil (‑OH), amino (‑NH2), tiol (‑SH) csoporttal kap­csolják
Aglikon Egy glikozid nem cukor része.
Alkohol A mindennapi életben alkohol alatt a borszeszt avagy etil­alkoholt értjük, amely az erje­dés során képződik cukorból, de a faszesz, metilalkohol is közismert. Nagyon sokféle alkohol létezik: ha egy telített szénhidrogén egyik hidrogén atomját hidroxil, OH csoporttal helyettesítjük, alkoholt ka­punk… Bővebben
Allergén Az élelmiszerek összetevõi normális esetben ártalmatlan anyagok, azonban az arra érzékeny embereknél (azonnali) allergiás reakciót vált ki.
Aminosav A fehérjék alapvetõ építõ­elemei, "lego kockái", melyek molekulái bázikus amino­csoportot és savas karboxil­csoportot egyaránt tartal­maznak (például glicin, cisztein, glutaminsav, stb.) A természetes fehérjékben 22 féle aminosav található. Ezekbõl az emberi szervezet 9-et nem tud elkészíteni, ezek az esszen­ciális aminosavak, amelyeket a tápláléknak tartalmaznia kell.
Antioxidáns Olyan anyag, amely megvéd egy másik anyagot a levegõ oxigénjének (vagy valamilyen más oxidáló anyag) káros hatásától, miközben õ maga oxidálódik (például a C-vitamin, aszkorbinsav). Kémiailag ezek sokszor redukálószerek. Más anti­oxidánsok az oxidáció során képzõdõ peroxid-gyököket is megkötik (például E-vitamin, tokoferol).
Cukoralkohol
Cukorhelyettesítő
A cukrok redukciójával cukoralkoholok keletkeznek, mind a természetben, mint mesterségesen. A cukoralkoholok (pl. szorbit, mannit, xilit) ugyancsak édesek, némelyik változatlanul kiürül, a legtöbbjük lebomlik és elég a szervezetben, de nem kell hozzá inzulin, így a cukorbetegek is fogyaszthatják.Bővebben
Enzim A szervezetben folyó vala­milyen folyamatot (kémiai átalakulást) gyorsító, serkentõ fehérje. Például az emésztõ­enzimek a tápanyagok lebon­tását segítik, a proteázok a fehérjék, a lipázok a zsírok lebontását végzik. Az emberi sejtekben több, mint ezer különbözõ enzim mûködik.
Észter Ha egy (szerves) sav és egy alkohol vízkilépés közben egyesül, egy semleges molekula, úgynevezett észter képződik…Bővebben
Fenol Lásd Polifenol
Foszfolipid
Glikolipid
Egy diglicerid egy foszfát csoporton keresztül kapcso­lódhat más vegyületekkel is, ezek a különféle foszfo­lipidek, amik a sejtburok, a sejt­membrán fő alkotói Bővebben
Glicerid, zsír,
olaj
A gliceridek a glicerin és hosszú láncú zsírsavak össze­kapcsolódásából születnek. Egy glicerinre 1,2, vagy 3 zsírsav juthat, ez utóbbiak a trigliceridek,…Bővebben
Glikozid, glükozid Nagyon sok, főleg a növényekben előforduló anyagban (alkaloidok, anti­biotikumok, festék­anyagok, stb.) egy alapvázhoz (ún. aglikonhoz) egy vagy több cukor, vagyis szénhidrát­molekula kapcsolódik, ezek a gli­kozidok. Ha a szén­hidrát­komponens szőlőcukor, glükozidoknak hívjuk őket. Általában könnyen elbom­lanak a megfelelő cukorrá és a cukormentes aglikonná. Bővebben
GMP A jó/helyes gyártási gyakorlat (good manufacturing prac­tice, GMP): azon módszerek, gyakorlati eljárások összes­sége, melyek biztosítják az élelmiszerek és gyógyszerek biztonságosságát és meg­felelõségét.
Halogén A fluor, klór, bróm és jód alkotják a halogén elemek családját. Halogénezés: klór, bróm, stb. atom bevitele egy molekulába.
Heterogyűrűs vegyület Olyan gyűrűs vegyületek, ahol a gyűrűben nem csak szénatom, hanem egyéb atomok is találhatók, leggyak­rabban oxigén, kén vagy nitrogén. Gyakoriak a termé­szetben (pl. alkaloidok, poli­szaccharidok), a gyógy­szerek nagy része is heterogyűrűs vegyület.
Hidrofil
Hidrofób
Egy molekula vagy egy részének vízkedvelő illetve víztaszító tulajdonsága. A hidrofil anyagok általában jól oldódnak vízben és nem vagy rosszul olajokban, apoláris szerves oldó­szerekben (éter, kloroform, benzin, stb.)
Hidrolízis Az a kémiai folyamat, amikor egy anyag vízfelvétel közben elbomlik, alkotóira esik szét. Ez gyorsabban vagy las­sabban önmagától is lejátszódhat, azonban mele­gítés, savak vagy vagy lúgok jelenléte jelentősen meg­gyor­síthatja. Tipikus régi példa a szappanfőzés vagy burgonyakeményítőből a "krumplicukor" készítése, de a mindennapi konyhai mű­veletek során is tudtunkon kívül gyakran ezt tesszük. Az élő szervezetben is sokszor lejátszódik, itt természetesen szó sincs melegítésről, a sejtekben ezt a megfelelő enzimek végzik.
Higroszkópos anyag Magyarul nedvszívó – mint a nescafe, ha nyitva hagyjuk az üvegét, összeáll, össze­csomó­sodik, esetleg elfolyó­sodik. A konyhasó és a magas só­tartalmú fűszer­keverékek is ilyenek. Ezért szokás ezekhez keverni kevés olyan segéd­anyagot, amely meggátolja az össze­csomósodást, tapadást.
In vitro
In vivo
Nem élõ szervezetben (eset­leg szövettenyé­szetben), illetve élõ szer­vezetben végzett vizsgá­latok (hatás, toxicitás, stb.)
Karcinogenitás Rosszindulatú daganat kép­zõdését elõsegítõ hatás.
Katalitikus hidrogénezés A redukció nagyon általános és gyakori folyamat az élő és élettelen világban. A szerves vegyületeknél ez általában hidrogénfelvétellel jár, például ha egy kettős kötést egyszerű kötéssé redukálunk: -CH=CH- -CH2-CH2-. Ez többféle­képpen elvégezhető, egyik módja a katalitkus hidrogé­nezés, amikor az anyagot hidrogénnel reagáltatják vala­milyen katalizátor (platina, nikkel, stb. származék) jelen­létében. Az élő sejtekben is gyakori folyamat, azokban ezt különféle enzimek végzik.
A köztudatban (és a médiában) a katalitikus hidrogénezés fogalom össze­kapcsolódott a transz-zsírsavak képződé­sével, ez általánosult és az eljárást károsnak tartják. Ez nem igaz. Csak bizonyos körülmények és bizonyos zsírsavak esetén képződnek nem kívánt szerkezetű telí­tetlen zsírsavak, s miután a probléma kiderült, módosítottak az eljáráson.
Konjugált kettőskötések Lásd polién
Laktongyűrű Gyűrűs észter
Lipid Glicerinnek és hosszú láncú zsírsavaknak a vegyületei (észterei), legegyszerűbb for­mái a trigliceridek, ezek a zsírok és olajok. Ha az egyik zsírsav helyett foszforsav kapcsolódik a glicerinhez, foszfolipidekről beszélünk, ezek főleg a sejtmembránok alkatrészei, ha cukor, ezek a glikolipidek…Bővebben
Lipofil
Lipofób
Egy molekula vagy egy részének olajkedvelő illetve olajtaszító tulajdonsága, az ilyen anyagok előszeretettel oldódnak apoláris szerves oldószerekben (éter, kloroform, benzin, stb.) és nem vagy nagyon rosszul oldódnak vízben.
Mikotoxin Bizonyos penészgombák által termelt, emberekre és állatokra igen kis mennyiségben is veszélyes méreganyagok. Kép­zõdésüket nagymértékben elõ­segítheti a rossz idõjárás és a növényi alapanyagok nem megfelelõ betakarítási és tárolási körülményei.
Nukleotid A nukleinsavak (DNS, RNS) építőelemei, "építőkockái", egy heterogyűrűs részből, egy cukorrészből és egy foszfátcsoportból állnak. A nukleinsavakban ezek kapcsolódnak össze hosszú spirális láncokká. Lásd pl. guanilsav vagy inozinsav.
Optikai izomer, D- és L-anyag, racém Szerves vegyületeknél gyakori, hogy két vegyület atomjai és atomcsoportjai a síkban rajzolva ugyanúgy kapcsolódnak, a valóságban azonban mégis az egyes atomok vagy csoportok térállása különböző. Az optikai izomer molekulák egyszerűbb esetekben egymásnak a tükörképei, mint pl. a jobb és bal cipő, forgatással nem hozhatók fedésbe. Ezek a szervezetben különbözőképpen viselkednek. Bővebben
Paraffin Több értelemben is használt szó. A mindennapi életben az ásványi eredetű fehér viasz konzisztenciájú anyagot hívják paraffinnak (paraffingyertya, padlóviasz). Kémiailag az egyszerű, csak szenet és hidrogént tartalmazó telített, nyíltláncú (alifás) vegyületek tartoznak ide…Bővebben
Polién A váltakozva egyes és kettős kötésekből felépülő hosszabb szénláncokat poliéneknek hívják, ilyenek például a karotinoidok és xantofilek A poliének általában színesek, mert a poliénlánc fényelnyelése a színkép látható részére esik, a vegyület színe a kiegészítőszínnek felel meg. Egyesek felhasználása korlátozott, mert nem fényállók és könnyen oxidálódnak.
Polifenol A fenolok aromás hidroxi vegyületek, másszóval amikor pl. egy benzol­gyűrűhöz egy vagy több hidroxil csoport (-OH) kapcsolódik. Több hidroxil csoport esetén beszélhetünk poli­fenolokról, több ilyen molekula egy óriásmole­kulává is egyesülhet. Tipikus példája ennek az E180 tannin. A polifenolok álta­lában könnyen oxidá­lódnak, ezért egyúttal antioxidánsok is.
Poliszacharid Nagymolekulájú összetett cukrok. Több száz vagy ezer egyszerű cukor­molekula lánc­szerűen össze­kapcso­lódva alkotja a poliszacha­ridokat. Az összekapcso­lódás módja nagyon befolyásolja a keletkezett poliszacharid tulajdonságait. Például az ember számára emészthető növényi kemé­nyítő, az emészthetetlen cellulóz és az állati tartalék tápanyag glikogén egyaránt szőlő­cukorból épül fel. A variációk száma végtelen, sok példa rájuk az E400-E418 közötti növényi sűrítő anyagok. Bővebben
ppm, ppb Az egy ezreléknél kisebb koncentrációk mérésére hasz­nált egységek.
ppm: parts per million, millio­modrész, 10-6 rész, például milligramm/kilogram, vagy 2-3 csepp víz 50 liter vízben.
ppb: parts per billion, milli­árdod rész, 10-9 rész, például mikrogram/kilogram, vagy 2-3 csepp víz 50 m3 vízben.
Szénhidrát A cukrok, vagyis szén­hidrátok nélkülözhetetlenek a szervezet számára: egyrészt a szén-dioxiddá való elége­téssel…Bővebben
Terpének Más néven izoprén vázas vegyületek. A természetben előforduló vegyületek egyik nagy családja, sok illat­anyag, növényi olajok alkotói, stb. tartoznak ide, de a terpé­nekhez tartoznak a karo­tinoidok is, és a szteroidok is terpéneken át bioszinteti­zálódnak. Jellemző rájuk, hogy telítetlenek és az alapvázuk C5H8 (izoprén) többszö­röse. További osztá­lyozásuk szerint vannak monoter­pének (pl. kámfor), di­terpének (pl. A-vitamin), tri­terpének (pl. a koleszterin kiindulási vegyülete), tetra­terpének (pl. likopin), stb.
Tixotrópia Amikor egy sűrűnfolyó anyag állás közben gyorsan meg­dermed, kocsonyásodik, de mozgatásra, keverésre ismét folyékony lesz. Ilyenek például az ajtó/ablak­fes­téshez használt jobbfajta olajfestékek is: amíg ecse­teljük, folyékony, de utána gyorsan megdermedt, hogy ne folyjon meg.
Viszkozitás Egy anyag folyási képessé­gének, belsõ súrlódá­sának, az alakváltozással szembeni el­len­állásának, köznapi érte­lemben vett sűrűségének mértéke. A víz viszkozitása kicsi, az olajé nagyobb, a mézé nagy, az útburkoláshoz hasz­nált kátrányé igen nagy.
Zsírsav A nevüket onnan kapták, hogy a zsírok és olajok alkotórészei, és ezekből állíthatók elő…Bővebben


Vissza
Vissza a főlapra